A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Friluftsliv

Tjenesteikon

Formål:

Fremme allmennhetens friluftsinteresser og jobber for å sikre allmennhetens tilgang til å utøve friluftsliv

 

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Hemne kommune har et generelt ansvar for å fremme allmennhetens friluftsinteresser og jobber for å sikre allmennhetens tilgang til å utøve friluftsliv.

 

Allemannsretten skal vektlegges i all arealforvaltning. Hemne kommune har utarbeidet et temakart for friluftsliv og kartet utgjør en del av grunnlaget for kommunal saksbehandling. 

 

Hemne kommune driver selv tilrettelegging for friluftsliv. Vi tilstreber at anlegg og aktiviteter skal være lett tilgjengelige og tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger. Eksempler på tilretteleggingstiltak;

  • Stamnesøya, Ytterøya, Magerøya og Røstøya med omkringliggende skjærgård er ervervet av staten til friluftsformål og Hemne kommune har forvaltningsansvaret for disse statlig sikra friluftsområdene. Øyene er et eldorado om sommeren og områdene er tilrettelagt for allmennheten med flytebrygger, toaletter og fortøyningsfester til småbåter.
  • Kommunen drifter mange friluftsområder i tettstedene slik som Kjærlighetsstien, Sjøvoll, Heimsvatnet etc.
  • Kommunen merker og drifter turløyper i Kjørsemarka og Grøtanmarka

Handlingsplan for Hemne kommunes grønn struktur og tilrettelegging for friluftsliv (2012-2015) viser kommunens vedlikeholdsansvar og mulige nye prosjekter for parkanlegg og friluftsliv.

 

Hemne kommune bidrar med råd- og veiledning ved søknader om tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv .

 

Hemne kommune ble FYSAK(fysisk aktivitet)-kommune i 2004. Visjonen for FYSAK-arbeidet er: Bedre helse og økt livskvalitet gjennom fysisk aktivitet. Målgruppen er i utgangspunktet alle hemnværinger, men barn og unge, voksne inaktive og eldre vil ha spesielt fokus. Handlingsplan for FYSAK- Hemne, beskriver en rekke tiltak for å legge til rette for- og motivere til en aktiv livsstil.

 

Ved tiltak som er i strid med friluftsloven kan kommunen kreve arbeidet stanset. Kommunen kan også kreve tiltak som allerede er gjennomført og som er i strid med friluftsloven fjernet. Aktuelle ulovlige tiltak kan være oppføring av stengsler, bygninger, "adgang forbudt" skilter etc.

Målgruppe:

Alle innbyggere og besøkende til Hemne kommune.

 

Priser:

Tjenesten er gratis

Søknadsfrist:

Søknadsfrist for tilretteleggingstiltak for friluftsliv avhenger av hvilken ordning tiltaket kommer under.

 

Klagemulighet:

Vedtak fattet av kommunen kan påklages til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 

Krav til oss:

Sikre allemannsretten i plan- og enkeltsaker