A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Husbanken - Startlån

Tjenesteikon

Formål:

Gi lån til prioriterte grupper i forbindelse med kjøp, nybygging av bolig samt refinasniering av lån .

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Generelt

Hemne kommunestyre har vedtatt at kommunen benytter husbankens retningslinjer og regelverk.

Startlån kan gis til følgende formål:

  • Toppfinansiering ved oppføring av ny bolig
  • Kjøp av brukt bolig
  • Utbedring av bolig
  • Refinansiering av dyre boliglån.

Rente

Hemne Kommune følger den renten som Husbanken til enhver tid tilbyr på sine lån. Dette gjelder både fastrente samt flytende rente.

 

Husbankens retningslinjer for Startlån legges til grunn ved behandling av søknadene.

 

Målgruppe:
Unge i etableringsfasen, Søkere med behov for toppfinansiereing i forbindelse med kjøp, bygging av bolig. Søkere med andre spesielle behov
Kriterier/vilkår:
Husbankens regler for tildeling av lån gjelder.
Priser:

kr. 500,00 i etableringsgebyr, fratrekkes ved utbetaling av lånet

kr 1.000,00 i deponeringsgebyr

kr 36,00 i gebyr pr. kvartal (kr 12,00 pr mnd.)

kr 55,00 i gebyr for 1.purring

kr 55,00 i gebyr for 2.purring

kr 165,00 i gebyr for påkrav

kr 1.935,00 i tinglysningsomkostninger

Informasjon:

Rente: Kommunen  følger Husbankens generelle rentebetingelser.

Samarbeids-
partnere:
Husbanken
Søknadsfrist:
Ingen frister, men søknader kan ikke behandles før kommunen har fått tildelt midler fra Husbanken.  Dette skjer som oftest i månedskiftet mars - april.
Sendes til:

Hemne Kommune

Trondheimsveien 1

7200  Kyrksæterøra

Behandling:
Rådmannen har delegert behandlingen av søknader om startlån til NAV Hemne og Snillfjord.
Klagemulighet:
Kommunens klagnemnd behandler klager  i forbindelse med startlån.
Krav til oss:

Behandle søknader i henhold til gjeldende regelverk

Krav til søker:

Søknad fremmes på fastsatt skjema og leveres via søkerens bankforbindelse til Hemne Kommune