A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Boligtilskudd til tilpasning

Tjenesteikon

Formål:

Tilskuddet skal hjelpe vanskeligstilte med utbedring av bolig.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Formålet med utbedringstilskuddet er å sørge for at eldre og funksjonshemmede får en bolig som over tid fungerer godt i forhold til bevegelsesvansker eller annen funksjonshemming.

Målgruppe:
Funksjonshemmet, personer over 60 år samt søkere med særlig sosialt behov.
Kriterier/vilkår:

Tilskuddet kan gis til:

- Mindre utbedringer/ tilpasning av brukt bolig.

- Spesialtilpasning av ny bolig.

- Oppføring av garasje for funksjonshemmede. 

Følgende grupper skal prioriteres:

- Funksjonshemmet

- Personer over 60 år

- Søkere med særlig sosialt behov

Søkere kan bli prioritert etter deres økonomiske situasjon.

 

Informasjon:

Informasjon om ordningen gis av Sosialkontoret som har kontorer i NAV Hemne 

Samarbeids-
partnere:
Enhet for tekniske tjenester.
Søknadsfrist:
15. mai
Sendes til:

NAV Hemne og Snillfjord, Øragt. 16, 7200 Kyrksæterøra

E-post

Behandling:
NAV Hemne og Snillfjord
Klagemulighet:
Ja
Krav til oss:

Arbeide etter retningslinjer gitt for Husbankens tilskuddsordninger.

Krav til søker:

Levere søknad m/dokumentasjoner.

Kontaktinformasjon:

NAV-Leder Ola Sødahl

Skjema:
Relaterte tjenester:
Bostøtte
Hjelpemiddelformidling
Husbanken - Startlån
Stønad til livsopphold
Lenker:
Husbanken
Lovverk/planer: