A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Boligtilskudd til etablering

Tjenesteikon

Formål:

Informasjon om tilskudd  til etablering i egen  bolig, gitt til kommunen fra Husbanken.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Tilskuddet skal hjelpe vanskeligstilte grupper med svak økonomi til å få en nøktern og egnet bolig.

Målgruppe:
Fysisk og psykisk funksjonshemmede, særlig vanskeligstilte husstander samt unge i etableringsfasen som mangler nødvendige økonomiske midler
Kriterier/vilkår:

Boligtilskudd til etablering kan gis til delvis dekning av egenkapital i forbindelse med:

* Oppføring av ny bolig

* Kjøp av bolig

* Større utbedringer av bolig i forbindelse med kjøp av egnet bolig.

  

Tilskuddet gis til enkeltpersoner. Øvre inntektsgrense er kr 180 - 200.000 for enslige søkere.

  

Følgende grupper skal prioriteres:

* Fysisk og psykisk funksjonshemmede uten nødvendig økonomiske midler

* Særlig vanskeligstilte husstander uten nødvendig økonomiske midler

* Unge i etableringsfasen uten nødvendige økonomiske midler

Informasjon:

Informasjon om ordningen gis av Sosialkontoret som har kontorer i NAV Hemne.

Samarbeids-
partnere:
Enhet for tekniske tjenester.
Søknadsfrist:
15. mai
Sendes til:

NAV Hemne og Snillfjord, Øragt. 16, 7200 Kyrksæterøra

E-post

Behandling:
NAV Hemne og Snillfjord
Klagemulighet:
Ja
Krav til oss:

Arbeide etter retningslinjer gitt for Husbankens tilskuddsordninger.

Krav til søker:

Levere søknad m/dokumentasjoner.

Kontaktinformasjon:

NAV-Leder Ola Sødahl

Skjema:
Relaterte tjenester:
Bostøtte
Husbanken - Startlån
Stønad til livsopphold
Veiledning og bistand bosetting
Lenker:
Husbanken
Lovverk/planer: