A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Overdragelse av eiendom

Tjenesteikon

Formål:

Gi informasjon om rutiner for overdragelse av eiendom.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Når matrikkelbrevet er utskrevet kan skjøte utskrives. Dette skal underskrives av selger og kan inneholde rettigheter om f.eks adkomst, rettigheter til parkering, rettigheter til vannuttak, rettigheter til å legge vann- og avløpsledninger etc hvis dette ikke allerede er inngått separate aavtaler.

I forbindelse med innsending av skjøter til Statens Kartverk, Tinglysingen, 3507 Hønefoss,  skal det også vedlegges ei erklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen skal underskrives av kjøper samt av kommunen.

I de tilfeller at konsesjonsfrihet ikke er tilstede, må det søkes om konsesjon i forbindelse med ervervet.

Krav om innbetaling av tinglysingsgebyret får du tilsendt  fra Statens Kartverk.

 

Gebyr tinglysing målebrev kr. 1.548,-
Tinglysing av skjøte kr. 1.548,- + 2,5% av tomtepris / verdi (min. kr. 250,-)
Tinglysing av pantobligasjon kr. 1.700,-

Målgruppe:
Alle som skal overta eiendom enten ved kjøp eller arv.
Priser:

For overdragelse av eiendom skal det betales dokumentavgift og tinglysingsgebyr, se under pkt. 1

Samarbeids-
partnere:
Statens Kartverk, Tinglysingen - 3507 Hønefoss
Sendes til:
Den som utferdiger skjøte, sender dette til Statens Kartverk,Tinglysingen, 3507  Hønefoss
Krav til søker: