A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Matservering/ombringing

Tjenesteikon

Formål:

Å fremme trivsel og sunnhet samtidig som den enkelte kan leve og bo selvstendig

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Tjenesten omfatter kald og varm middag produsert ved kjøkkenet på Hemne Helsesenter.

Menyliste utarbeides hver uke. Maten leveres i porsjonspakninger og kan varmes i mikro- eller stekeovn.

Målgruppe:

Hjemmeboende som fyller krav til enkeltvedtak.

Kriterier/vilkår:

Tjenesten tildeles etter en behovsvurdering. 

Tjenesten er ikke lovpålagt, men den vurderes sammen med andre hjelpetiltak slik at den enkelte kan fungere i eget hjem.

Tjenesten tildeles etter strenge kriterier, da kommunen ikke har et godt nok distribusjonsnett.

Priser:

Transporten ut til bruker er gratis.

Betaling for mat faktureres etterskuddsvis en gang pr. mnd.

Informasjon:

Frivilligsentralen i samarbeid med hjemmesykepleien bringer kald eller varm middag. 

Samarbeids-
partnere:
Hemne Frivilligsentral
Vedlegg:

Funksjonsvurdering /IPLOS registrering

Søknadsfrist:

Ingen

Sendes til:

Hemne kommune

Enhet for pleie- og omsorg

Helsetunvn. 13

7200 Kyrksæterøra

Behandling:

Vedtak om matombringing fattes administrativt som enkeltvedtak av en enhetsleder i pleie- og omsorg.

 

 

Saksbehandlingstid:

Fra akutt til maksimalt 14 dager.

Klagemulighet:

Avslag eller delvis avslag kan påklages til Fylkesmannen. Klagefrist er 3 uker fra vedtak er mottatt. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Det må angis hva hva det konkret klages over. Klagen leveres enhet for pleie- og omsorg som også kan gi veiledning ved behov.

Krav til oss:

Behovet vurderes fortløpende og tjenesten tildeles etter individuelle vurderinger.

Krav til søker:

Ved kald mat ,meld fra til kjøkkenet innen klokken 10.00 dagen før om endring av behov. Ved varm mat, meld fra innen klokken til den gjeldende dag.

Hvis vi svikter:

Vi tilstreber at middag kommer ut til pasienten den gjeldende dag.

Kontaktinformasjon:

Enhet for pleie og omsorg
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra
Tlf. 72460210
Telefax: 72460051
E-post

Skjema:
Relaterte tjenester:
Hjemmesykepleie
Lenker:
Hemne Helsesenter, priser på mat
Lovverk/planer:
Helse- og omsorgstjenesteloven