A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Hjelpemiddelformidling

Tjenesteikon

Formål:

Bidra til at befolkningen har hjelpemidler som gjør dem best mulig i stand til å leve et selvstendig liv

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Hjelpemiddelformidling både i forhold til pasienter med kortvarig og langvarig behov, enten via kommunens eget korttidslager eller via hjelpemiddelsentralen i Sør Trøndelag.

Målgruppe:

Alle som har et behov for hjelpemidler for å fungere i dagliglivet.

Kriterier/vilkår:

Når en person har fått sin funksjonsevne i dagliglivet vesentlig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Priser:

Utlån av tekniske hjelpemidler er gratis.

Informasjon:

Lenke til Hjelpemiddelsentralen i Sør Trøndelag

Samarbeids-
partnere:

Hjelpemiddelsentralen i Sør Trøndelag

Veiledning:

Skriftlig eller muntlig søknad til ergoterapitjeneste eller hjemmetjenestens rekvirenter.

Søknadsfrist:
Ingen
Sendes til:

Kommuneergoterapeut

Hjelpemiddelsentralen i Sør Trøndelag

Behandling:

Behandles administrativt.

Klagemulighet:

Klage på vedtak om varig utlån av tekniske hjelpemidler rettes til hjelpemiddelsentralen. Begrunner kan også hjelpe deg med å skrive klagen og gi deg den informasjon du trenger.

Krav til oss:

Kommunen har eget lager for korttidsutlån, som administeres av kommuneergoterapeut. Kriterier for utlån fra hjelpemiddelsentralen fåes ved henvendelse til hjelpemiddelansvarlig/ kommuneergoterapeut.

Rekvirenter i hjemmetjenesten rekvirerer i tillegg småhjelpemidler.

Krav til søker:

Søknad med dokumentert behov, unntatt kommunens eget lager.

Kontaktinformasjon:

Tekniske hjelpemidler:

Enhet for pleie og omsorg v/Kommuneergoterapeut
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra
Tlf.: 72460217
Telefax: 72460051

 

Hørselshjelper:
Elfrida Båtvik
Tlf.: 72455759

Skjema:
Relaterte tjenester:
Boligtilskudd til tilpasning
Ergoterapitjeneste
Fysioterapitjeneste
Lenker:
NAV
Lovverk/planer:
Folketrygdloven
Helse- og omsorgstjenesteloven