A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

RealfagskommuneHemne kommune søkte om å bli realfagskommune med bakgrunn i de utfordringene og mulighetene vi opplever innenfor realfagene.

Hemne kommune er en av 11 kommuner som Utdanningsdirektoratet har valgt ut til å være realfagskommune i pulje 2 fra høsten 2016 og ut året 2018. Det å bli en realfagskommune innebærer en forpliktelse til å jobbe systematisk og helhetlig med realfagene i barnehage og grunnskole

 Hovedmål i Hemne kommune sin realfagsstrategi er:

  • Å heve resultatene i realfag, spesielt for gutter
  • Å styrke realfagene ved å gjøre læringssituasjonene mer praktiske, varierte og relevante
  • Å øke motivasjon og mestring i realfagene gjennom å utvikle og implementere pedagogisk bruk av digitale verktøy
  • Å forbedre kompetansen i realfag for ansatte i barnehage og skole
  • Å gi barn og unge realfagskompetanse gjennom barnehage og skole egnet til å mestre videre utdanning og yrkesliv

Nasjonal realgagsstrategi

Udir - realfagsstrategi - samleside

Lokal realfagsstrategi

Lokal handlingsplan

Revidert tiltaksplan