A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Kommunalteknisk VA-norm Hemne kommune

Taftøyan - nytt vannverk

MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOMMUNALTEKNISK VA-NORM HEMNE KOMMUNE

Kommunestyret behandlet i møte 28.02.2017 ovennevnte som sak nr. 12/17.
 
Følgende vedtak ble fattet:
 
  1. Kommunalteknisk VA-norm datert 20. september 2016 godkjennes.
 
  1. For kommunale VA-anlegg og VA-anlegg som skal overtas av kommunen fra private utbyggere, skal VA-normen legges til grunn.
 
  1. Rådmann får fullmakt til å gjennomføre oppdatering av VA-norm av teknisk karakter, etter hvert som dette blir nødvendig.

 

Kommunalteknisk VA-norm Hemne kommune kan finnes her