A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kart, oppmåling og geodataGenerelt

Oppmålingsavdelinga yter følgende tjenester:

  • Oppmåling av eiendommer
  • Grensepåvisning
  • Kartforvaltning
  • Geodata

Kårøydalen2

Matrikkelloven

Matrikkelloven (også kalt Lov Om Eiendomsregistrering) ligger til grunn for alt arbeidet som avdelinga utfører. Formålet med matrikkelloven er å sørge for sikker tilgang til viktige eiendomsopplysninger, ved at det blir ført et ensartet og pålitelig register over alle faste eiendommer, og at grenser og eiendomsforhold blir klarlagt.

Kartverk

I forbindelse med bygge og delingssaker må det alltid være kart vedlagt søknaden.

Det er laget digitale kart over hele kommunen med ortofoto (bilde). De flybilder som i dag ligger ute på nettet er tatt sommeren 2006.

Det er også laget en terrengmodell (kartmodell) av Hemne kommune i 3D som skal gi:

  • Brukerne økt opplevd kvalitet på karttjenester.
  • Kostnadseffektivisering i prosessen med å lage arealplaner, vurdere naturinngrep, foreta landskapsanalyser risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) mm
  • Spart tid i administrativ- og politisk behandling.
  • Forbedring av den objektive tjenestekvaliteten gjennom bedre og raskere beslutninger.

http:/servlet/wisweb.ViewImage?Id=12722

Klikk i ruta , og du åpner kartet

Dette er et kartprosjekt tekniske tjenester har arbeidet med i flere år. Prosjektet er finansiert av Hemne kommune, Hemne kraftlag og NorskForskningsråd. Hemne kommune er med dette den første kommune i landet som kan vise heldekkende 3D kart.

Har du ikke vært inne på Hemne Kommunes nettsider som omhandler kart, anbefaler vi et besøk på denne linken

I tillegg kan det være nødvendig av at du laster ned gratisversjonen av programmet Java. Dette for at du skal få 3D til å fungere .

Her finner du Kartprogrammet

Hva koster tjenesten ?

Tjenesten er gebyrbelagt

Overdragelse av eiendom