A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MatrikkelbrevHva er et matrikkelbrev?

Når en fradelingssøknad er ferdig godkjent blir den overført til oppmålingsavdelingen.

Godkjent søknad danner grunnlaget for en kartforretning som grunneier og evt. naboer og rettighetshavere blir innkalt til, jfr. § 33 i matrikkelloven og § 37 i forskrift til nevnte lov. Under forretningen blir forhåpentligvis partene enige om hvor grensemerkene for den nye parsellen skal stå fysisk i marka.

Nye og evt. gamle grensemerker som har betydning for forretningen blir deretter innmålt slik at de får sin eksakte geografiske posisjon (kalt koordinater).

Basert på innmålingene legges den nye parsellen inn i matrikkelen, og det sendes en melding til Tinglysingen hos Statens kartverk om
at ny eiendom er opprettet.

Når vi får ferdig tinglyst melding i retur, utferdiges det et matrikkelbrev.
På matrikkelbrevet står det nye bruksnummeret eller festenummeret. Matrikkelbrevet sendes (om ikke annet er avtalt)
til den som har rekvirert fradelingen.

Til slutt kan nå endelig den som er grunneier utferdige og tinglyse skjøte til den nye eieren.