Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: UTREDNING NY DRIKKEVANNSKILDE EIDE KOMMUNALE VANNVERK - VEIVALG

Dato: 22.06.18
Type: Saksfremlegg / møtedokument
Saksnr: 17/2629
Fra/til:
Saksbehandler:
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: UTREDNING NY DRIKKEVANNSKILDE EIDE KOMMUNALE VANNVERK
Unntatt off:
Dokument: