Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: LERØY MIDT - AS - SØKNAD OM UTVIDET AKVAKULTURTILLATELSE FOR SETTEFISK PÅ LOKALITETEN 13964 BELSVIK

Dato: 24.01.19
Type: Inngående
Saksnr: 19/238
Fra/til: Trøndelag Fylkeskommune
Saksbehandler: Martin Georg Hanssen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: LERØY MIDT AS - AKVAKULTURTILLATELSE FOR SETTEFISK PÅ LOKALITETEN 13964 BELSVIKA
Unntatt off:
Dokument: