Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Sak: UTREDNING NY DRIKKEVANNSKILDE EIDE KOMMUNALE VANNVERK

Dato: 07.11.17
Type: Ordinær sak
Saksnr: 17/2629
Enhet: Tekniske tjenester
Saksbehandler: Magne Jøran Belsvik

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
25.09.19 Inngående DELVIS FUNN - GRUNNVANNSDATA IKA Trøndelag IKS
24.09.19 Inngående GRUNNVANNSFOREKOMSTER PÅ GÅSØRA - FSAK 129/90 - MED NOTEBY KONKLUSJON Hemne kommune
13.09.19 Inngående RE: OVERSENDER VANNPRØVERESULTATER IFM VURDERING AV GRUNNVANN STORMYRA/EIDSELVA OG STØLAN/HAUGAELVA RAMBØLL
11.09.19 Utgående RE: OVERSENDER VANNPRØVERESULTATER IFM VURDERING AV GRUNNVANN STORMYRA/EIDSELVA OG STØLAN/HAUGAELVA Rambøll
05.09.19 Utgående SVAR - ANMODNING OM VURDERING AV GRUNNVANNSPOTENSIALE BASERT PÅ HENVENDELSE FRA KJØRSE HYTTEFORENING Rambøll
02.09.19 Inngående ANMODNING OM VURDERING AV GRUNNVANNSPOTENSIALE BASERT PÅ HENVENDELSE FRA KJØRSE HYTTEFORENING Rambøll
02.09.19 Inngående ANALYSER KNYTTET TIL PRØVENR 2013-05666. STORMYRA OG IFM FYLLING/SKYTEBANE STØLAN Martin Georg Hanssen
02.09.19 Inngående SV: VANNPRØVER SKYTTERBANEN OG FYLLING STØLAN Hemne kommune
30.08.19 Utgående NGU-RAPPORT 90_074 GRUNNVANN I NORGE (GIN) INNHOLD OG FELTMETODIKK NGU
29.08.19 Utgående OVERSENDER VANNPRØVERESULTATER IFM VURDERING AV GRUNNVANN STORMYRA/EIDSELVA OG STØLAN/HAUGAELVA Rambøll Norge AS
28.08.19 Inngående NGU-RAPPORT 85.184 GRUNNVANNSUNDERSØKELSER PÅ ROØYAN OG LENESØYAN HEMNE KOMMUNE Norges vassdrags- og energidirektorat
26.08.19 Utgående ANALYSERESULTATER METALLER ALLE UTREDEDE KILDER SAMT SEDIMENTER ÅNAVATNET Rambøll
23.08.19 Utgående ANMODNING OM VURDERING AV GRUNNVANNSPOTENSIALE BASERT PÅ HENVENDELSE FRA KJØRSE HYTTEFORENING 12 Rambøll Norge AS, Rambøll Norge AS
21.08.19 Inngående INNSPILL FRA KJØRSE HYTTEFORENING INKLUDERT SECOND OPINION FRA ÅF-GRUPPEN 1 Kjørse hytteforening
16.08.19 Inngående NGU-RAPPORT 2000_086 PRØVEPUMPING AV GRUNNVANNSBRØNNER PÅ EIDE HEMNE KOMMUNE Norges Geologiske Undersøkelser
16.08.19 Inngående NGU-RAPPORT 94_069 GRUNNVANNSUNDERSØKELSER I HEMNE KOMMUNE - OPPFØLGING AV GIN-PROSJEKTET I SØR-TRØNDELAG FYLKE Norges Geologiske Undersøkelser
16.08.19 Inngående NGU-RAPPORT 91_110 GRUNNVANN I HEMNE KOMMUNE GIN-PROSJEKT Norges Geologiske Undersøkelser
16.08.19 Inngående NGU-RAPPORT 86_046 HYDROGEOLOGISKE FORUNDERSØKELSER PÅ SØA-DELTAET KYRKSÆTERØRA Norges Geologiske Undersøkelser
16.08.19 Inngående NGU-RAPPORT 97_049 GRUNNVANNSUNDERSØKELSER VED STORODDAN HEMNE KOMMUNE Norges Geologiske Undersøkelser
16.08.19 Inngående NGU-RAPPORT 85_184 (KUN KONKLUSJON) GRUNNVANNSUNDERSØKELSER PÅ ROØYAN OG LENESØYAN HEMNE KOMMUNE Norges Geologiske Undersøkelser
16.08.19 Inngående NGU-RAPPORT 86_224 GRUNNVANNSUNDERSØKELSER VED NORSKE FISKEOPPDRETTERS AVLSSTASJON KYRKSÆTERØRA Norges Geologiske Undersøkelser
15.08.19 Utgående VS: HOVED- OG RESERVEVANNKILDE - SUPPLERENDE OPPLYSNINGER TIL RAMBØLL Rambøll
13.08.19 Inngående UTREDNING EIDSNESSET - SITUASJONSKART Hemne kommune
09.07.19 Inngående RAPPORT ANALYSE AV SEDIMENT ÅNAVATNET ALS Reporting System
19.06.19 Inngående GJENNOMGANG OG KVALITETSSIKRING AV UNDERSØKELSER OG UTREDNINGER FOR HOVED- OG RESERVEVANNKILDE Rambøll v/Asbjørn Senneset
12.06.19 Inngående INNSPILL ANG. KULTURMINNER I HEMNE KOMMUNE I FORBINDELSE MED UTREDNING AV NY DRIKKEVANNSKILDE Kjørse hytteforening V/Aage Sørli
21.05.19 Utgående OVERSENDER INFORMASJON ETTER MØTE 25. APRIL 2019 DEL 1 AV 3 2 Rambøll Norge AS
21.05.19 Utgående OVERSENDER INFORMASJON ETTER MØTE 25. APRIL 2019 DEL 2 AV 3 6 Rambøll Norge AS
21.05.19 Utgående OVERSENDER INFORMASJON ETTER MØTE 25. APRIL 2019 DEL 3 AV 3 2 Rambøll Norge AS
13.05.19 Inngående VANNPRØVERESULTAT SAMMENDRAG PER 09.05.2019 - TROLLHEIMSLAB TrollheimsLab AS
09.05.19 Utgående OVERSENDER INFORMASJON ETTER MØTE 25. APRIL 2019 9 Rambøll Norge AS
08.05.19 Utgående UTREDNING VANNKILDE EIDE KOMMUNALE VANNVERK - PRESENTASJON TIL KOMMUNESTYRET JUNI 2018 Kommunestyret Hemne
25.03.19 Inngående DRIKKEVANN: HYDROLOGI. STRØMNINGSANALYSER OG FORURENSNING Rambøll Norge AS
01.03.19 Inngående NOTAT - VURDERING AV HABILITET FOR ADMINISTRASJON OG POLITIKERE - VALG AV NY DRIKKEVANNSKILDE Bjerkan Stav Advokatfirma AS
01.03.19 Inngående NOTAT VANNFORSYNING VEDLAGT Bjerkan Stav Advokatfirma AS
13.02.19 Inngående NY VANNFORSYNING - NOTAT Bjerkan Stav Advokatfirma AS
08.02.19 Notat HENVENDELSE VEDR INFOMØTE
13.12.18 Utgående SVAR - OPPDRAGSBEKREFTELSE FOR SIGNERING - HYDROLOGISK KAPASITET TIL POTENSIELLE DRIKKEVANNSKILDER Multiconsult Norge AS
11.12.18 Inngående OPPDRAGSBEKREFTELSE FOR SIGNERING - HYDROLOGISK KAPASITET TIL POTENSIELLE DRIKKEVANNSKILDER Multiconsult Norge AS
26.11.18 Inngående BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK IFM FAREKARTLEGGING AV HØYDEBASSENGENE VED EIDE KOMMUNALE VANNVERK Mattilsynet Avdeling Trondheim og omland
20.11.18 Utgående SVAR - TILBAKEMELDING GJENNOMFØRING AV TILTAK IFM FAREKARTLEGGING AV HØYDEBASSENGENE VED EIDE KOMMUNALE VANNVERK. Mattilsynet Avdeling Trondheim og omland
13.11.18 Inngående RAPPORT ELVEMUSLING KARLSNESELVA OG ROØYELVA Jørulf Vullum
29.10.18 Utgående SVAR - RE: HYDROLOGISK KAPASITET TIL POTENSIELLE DRIKKEVANNSKILDER Multiconsult
25.10.18 Inngående RE: HYDROLOGISK KAPASITET TIL POTENSIELLE DRIKKEVANNSKILDER Multiconsult
18.10.18 Inngående RE: TILBUD PÅ KARTLEGGING AV NATURMANGFOLD I FORBINDELSE MED VALG AV DRIKKEVANNSKILDE Miljøfaglig utredning AS, v/Geir Gaarder
15.10.18 Utgående SVAR - TILBUD PÅ KARTLEGGING AV NATURMANGFOLD I FORBINDELSE MED VALG AV DRIKKEVANNSKILDE Miljøfaglig Utredning AS ved Pål Alvereng
15.10.18 Inngående TILBUD PÅ KARTLEGGING AV NATURMANGFOLD I FORBINDELSE MED VALG AV DRIKKEVANNSKILDE Miljøfaglig Utredning AS
25.09.18 Utgående HYDROLOGISK KAPASITET TIL POTENSIELLE DRIKKEVANNSKILDER Multiconsult ved Geir Helge Kiplesund
11.09.18 Utgående HYDROLOGISK KAPASITET TIL POTENSIELLE DRIKKEVANNSKILDER Skred AS
10.08.18 Utgående SVAR PÅ FORESPØRSEL VEDR KONSESJONSPRIORITET IFM UTTAK AV DRIKKEVANN IFT SMÅKRAFT Norges vassdrags- og energidirektorat
26.07.18 Inngående BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK OM PLANER FOR NY HOVEDKILDE OG RESERVEVANNFORSYNING - EIDE KOMMUNALE VANNVERK Mattilsynet Avdeling Trondheim og omland
26.07.18 Inngående MATTILSYNET INNVILGER YTTERLIGERE UTSATT FRIST Mattilsynet Avdeling Trondheim og omland
02.07.18 Inngående LABORATORIERESULTATER (141201) - VINDALSVATNET TrollheimsLab AS
02.07.18 Inngående LABORATORIERESULTATER VINDDALSVATNET TrollheimsLab AS
29.06.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTREDNING NY DRIKKEVANNSKILDE EIDE KOMMUNALE VANNVERK - VEIVALG Hemne kommune
29.06.18 Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - UTREDNING NY DRIKKEVANNSKILDE EIDE KOMMUNALE VANNVERK - VEIVALG
29.06.18 Inngående UTTALELSE FRA KJØRSE HYTTEFORENING Kjørse Hytteforening
28.06.18 Inngående VEDRØRENDE EVENTUELL VANNFORSYNING TIL HEMNE KOMMUNE FRA SØA KRAFTVERK TrønderEnergi as
25.06.18 Inngående VURDERING AV HABILITET - UTREDNING NY DRIKKEVANNSKILDE Bjerkan Stav Advokatfirma AS
25.06.18 Notat VURDERING AV HABILITET IFM VEIVALG UTREDNING NY DRIKKEVANNSKILDE EIDE KOMMUNALE VANNVERK
22.06.18 Saksfremlegg / møtedokument UTREDNING NY DRIKKEVANNSKILDE EIDE KOMMUNALE VANNVERK - VEIVALG 6
20.06.18 Inngående REAKSJON PÅ UTSETTELSE AV NY DRIKKEVANNSKILDE. Fagforbundet på vegne av ansatte ved TLM Hemne
20.06.18 Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - UTREDNING NY DRIKKEVANNSKILDE EIDE KOMMUNALE VANNVERK - VEIVALG
19.06.18 Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - UTREDNING NY DRIKKEVANNSKILDE EIDE KOMMUNALE VANNVERK - VEIVALG
18.06.18 Inngående SVAR FORESPØRSEL IFM ETABLERING AV NY DRIKKEVANNSKILDE HEMNE KOMMUNE Advokatfirmaet Lund & co DA
15.06.18 Utgående SVAR - VEDTAK OM PLANER FOR NY HOVEDVANNKILDE OG RESERVEVANNFORSYNING 6 Mattilsynet Avdeling Trondheim og omland
03.06.18 Notat NY DRIKKEVANNSKILDE - KONSEKVENSVURDERINGER
03.06.18 Notat VANNPRØVERESULTATER UTVALGTE VANNKILDER IFM UTREDNING NY KILE EIDSNESET KOMMUNALE VANNVERK 2018
03.06.18 Notat NY DRIKKEVANNSKILDE - VURDERINGER NEDBØRSFELT
29.05.18 Inngående TAKK FOR DEKKENDE OG FORSTÅELIG SVAR Ralf Edgar Hartel
28.05.18 Utgående SVAR - INNSPILL ANGÅENDE EIDSNESET VANNVERK Rafel Hartel
09.05.18 Inngående KOSTNADSOVERSLAG VINDALSVATNET OG ÅNAVATNET Hemne Kommune
09.05.18 Inngående KOSTNADSOVERSLAG ALTERNATIVE VANNKILDER Hemne Kommune
09.05.18 Inngående AVSKJÆRENDE AVLØPSLEDNING LANGS ROVATNET - BUDSJETTPRIS Hemne Kommune
09.05.18 Inngående VANNLEDNING RENNSJØEN/ KYRKSÆTERØRA - BUDSJETTPRIS
04.05.18 Inngående INNSPILL ANGÅENDE EIDSNESET VANNVERK Rafel Hartel
27.04.18 Inngående KOSTNADSOVERSLAG PRIVATE AVLØP LANGS ROVATNET Olav Aa
15.03.18 Utgående PRESENTASJON FORMANNSKAPET 13.03.2018 - EIDSNESET VANNVERK HISTORIKK 2018 Hemne formannskap
23.02.18 Inngående RE: SILT OG HUMUS I OVERFLATEVANN SINTEF
05.01.18 Inngående MATTILSYNET FATTER VEDTAK OM PLANER FOR NY HOVEDVANNKILDE OG RESERVEVANNFORSYNING Mattilsynet Region Midt
03.01.18 Utgående FORESPØRSEL VEDR KONSESJONSPRIORITET IFM UTTAK AV DRIKKEVANN I FORHOLD TIL SMÅKRAFT Norges vassdrags- og energidirektorat
19.12.17 Inngående TILSYNSRAPPORT - MATTILSYNET FORHÅNDSVARSLER VEDTAK OM PLANER FOR NY HOVEDVANNKILDE OG RESERVEVANNFORSYNING Mattilsynet Region Midt