Helsestasjon for ungdom mellom 13 og 21 år


Generelt


Beskrivelse:

HELSESTASJON FOR UNGDOM.

 

Helsestasjon for ungdom er et lavterskeltilbud for ungdom mellom 13 og 21 år.

 

 

Du kan få informasjon om prevensjonsmetoder, seksualitet, kjønnssykdommer, ( vi tar klamydiatester), rusproblemer, spiseproblemer, psykiske problemer og ellers samtaletema etter den enkeltes behov.

Seksuelle overgrep/vold.

Du kan også få råd og veiledning i forbindelse med graviditet.

Personlige opplysninger er taushetsbelagte.

Målgruppe:

Ungdom i alderen 13 - 21 år

Kriterier/vilkår:

Direkte henvendelse fra bruker.

Priser:

Tjenesten er gratis.

Det utføres graviditetstester og gynekologiske undersøkelser gratis.

Tjenesten deler også ut kondomer gratis.

Informasjon:

Vi holder til på helsestasjonen.

Åpningstiden er mandager mellom kl. 15.00 - 17.00, en behøver ikke å bestille time.

Helsestasjon for ungdom er betjent av helsesykepleier, jordmor og lege.

Samarbeidspartnere:

Lege, psykiatritjenesten, BUP Orkdal, NAV, barnevern, fysioterapitjenesten og fylkeslegen.

Behandling


Veiledning:

Vedlegg:

Søknadsfrist:

Sendes til:

Behandling:

Saksbehandlingstid:

Klagemulighet:

Merknader:


Krav og rett


Krav til oss:

Gi veiledning i forhold til problemet ungdommen kommer med.

Krav til søker:

Hvis vi svikter:

 

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder Oddlaug B. Brekken

Skjema:

Relaterte tjenester:

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger
Grunnskole
Helsetjenester for grunnskole og videregående skole.
Legetjeneste
MOT i Hemne
Psykisk helsearbeid
Svangerskapsomsorg

Lenker:

Helsestasjon for ungdom på nettet
Lommelegen
Statens Institutt for Folkehelse

Lovverk/planer:

Helsepersonelloven

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder

Forebygging av uønsket svangerskap og abort blant tenåringer - Innføring av fast bidragssats for dekning av utgifter til hormonell

Abortloven

Helse- og omsorgstjenesteloven