Rusbehandling


Generelt


Beskrivelse:

NAV Hemne og Snillfjord skal gi råd, veiledning og hjelpetiltak for å bistå den enkelte til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler. Tjenesten innebærer bistand med å etablere et behandlingsopplegg samt sørge for midlertidige tiltak når behovet for egnet instituasjonsplass ikke dekkes. NAV skal også følge opp brukerne i behandlingsopplegget gjennom samtaler og om nødvendig hjemmebesøk og ved å legge til rette nødvendig tiltak ved avslutningen av et eventuelt institusjonsopphold.

Tjenesten skal også omfatte råd, veiledning og hjelp til familien. 

Målgruppe:

Rusmiddelmisbrukere og deres familier.

Kriterier/vilkår:

Bruker må ønske hjelp.

Priser:

Gratis.

Informasjon:

Samarbeidspartnere:

Hemne legesenter.

Behandling


Veiledning:

Du kan kontakte NAV for å få hjelp til å søke om denne tjenesten. Du har rett til å la nærmeste pårørende hjelpe deg med søknaden. Andre kan også hjelpe deg. Det kan for eksempel være en nabo. Men da må du gi en skriftlig fullmakt som vedlegges søknaden. Dersom du ønsker plass i behandlingsinstitusjon, kan fastlegen din hjelpe deg med å søke om dette.

Vedlegg:

Søknadsfrist:

Ingen.

Sendes til:

NAV Hemne og Snillfjord

Behandling:

Både lege og NAV har rett til å henvise til behandling for rusmiddelmisbruk.

Saksbehandlingstid:

NAV Hemne og Snillfjord har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er klageinstans

Merknader:


Krav og rett


Krav til oss:

Arbeide etter gjeldende lover, forskrifter, sentrale føringer og kvalitetsprosedyrer for tjenesten.

Krav til søker:

Alle som bor i Hemne kommune kan søke bistand.

Hvis vi svikter:

 

Kontaktinformasjon:

NAV Hemne og Snillfjord

Skjema:

Relaterte tjenester:

Legetjeneste
Stønad til livsopphold

Lenker:

Alkokutt
Informasjonsside om helse og familiespørsmål
Rusbrosjyre Hemne kommune
Rusdirektoratet
Rusinformasjon for fagfolk og interesserte
Statens institutt for rusmiddelforskning

Lovverk/planer: