Veiledning og bistand bosetting


Generelt


Beskrivelse:

NAV Hemne og Snillfjord har ansvar for å gi veiledning og bistand bosetting ovenfor fremmedkulturelle.

Bistanden omfatter følgende:

- praktisk tilrettelegging før, under og etter mottak av flyktningene

- bistå med praktisk "hjelp til selvhjelp" til flyktninger i en etableringsfase

- gi generelle råd og veiledning

- gi oppdatert informasjon om rettigheter og plikter

- yte andre former for "hjelp til selvhjelp", bl.a. utfylling av ulike skjema og skrive brev

- oppfølging, især ovenfor barnefamilier

- formidle tolk og oversettelse til nødvendige formål

- planlegge og iverksette ulike tiltak som bidrar til integrering

 - råd og veiledning i forhold til introduksjonsprogrammet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe:

Flyktninger som har fått innvilget bosetting i kommunen.

Kriterier/vilkår:

Har fått bosetting.

Priser:

Tjenesten er gratis.

Informasjon:

Samarbeidspartnere:


Behandling


Veiledning:

Vedlegg:

Søknadsfrist:

Ingen.

Sendes til:

NAV Hemne og Snillfjord, Øragt. 16, 7200 Kyrksæterøra

Behandling:

NAV Hemne og Snillfjord

Saksbehandlingstid:

2 uker

Klagemulighet:

Ja (hvis enkeltvedtak fattes).

Merknader:


Krav og rett


Krav til oss:

Arbeide etter gjeldende lover, forskrifter, sentrale føringer og kvalitetsprosedyrer for tjenesten.

Krav til søker:

Flytninger/asylsøkere som har fått Hemne kommune som sin bosettingskommune og som ønsker bistand fra NAV i forbindelse med bosetting.

Hvis vi svikter:

 

Kontaktinformasjon:

NAV-Leder Ola Sødahl

Skjema:

Relaterte tjenester:

Boligtilskudd til etablering
Bosetting av enslige mindreårige flyktninger
Introduksjonsprogram
Stønad til livsopphold

Lenker:

NAV

Lovverk/planer:

Introduksjonsloven

Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.