Brann forebygging


Generelt


Beskrivelse:

Forebyggende avd. har som hovedoppgave å:

 

  -Føre tilsyn med kommunens særskilte brannobjekt

  -Drive informasjons- og motivasjonstiltak om faren for, og ved brann, om forebyggende brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann.

 

 

 

Brannstasjon-åpen dag4

Målgruppe:

Forebyggende avdeling kan kontaktes av barnehager, skoler, lag og foreninger dersom det er ønskelig med en eller annen form for opplæringstiltak- eller motivasjonstiltak.

Kriterier/vilkår:

Ingen

Priser:

Tjenesten er gratis.

Informasjon:

Samarbeidspartnere:

Forsikringsselskaper

Behandling


Veiledning:

Vedlegg:

Søknadsfrist:

Sendes til:

Behandling:

Saksbehandlingstid:

Klagemulighet:

Merknader:


Krav og rett


Krav til oss:

Utføre brannforebyggende tiltak etter gjeldende lovverk

Krav til søker:

Hvis vi svikter:

 

Kontaktinformasjon:

Brannsjef Reidulf Myren

Branninspektør Trygve Hauge

Feier Roy Bjarne Hartvigsen

Skjema:

Relaterte tjenester:

Brannvesen

Lenker:

Dir. for brann- og eksplosjonsvern
Søknad om avbrenning av fyrverkeri

Lovverk/planer:

Brann- og eksplosjonsvernloven

Forskrift om brannforebygging