Museum


Generelt


Beskrivelse:

Hemne bygdemuseum består av et rikt utvalg arkiver, samlinger, utstillinger og bygninger og anlegg.

Arkiv og samlinger:

I tillegg til gjenstandssamlingene har museet stedsnavnarkiv og folkeminnesamling, lokalhistorisk arkiv og ei samling med amerikabrev.

Særskilt nevnes fotoarkivet, som inneholder ca 2.000 avfotograferte objekt. Storparten av disse er tekstet, og museet er snart ferdig med å lagre bildesamlinga elektronisk. Til fotoarkivet hører også "Widerøe-samlingen", som inneholder over 400 flyfoto fra Hemne i 1964. Publikum kan bestille kopier av fotosamlinga.

Utstillinger:

"Sjøen ga mat og inntekt". Sjøbruksutstilling i Magerøyskjåen


Annethvert år utdeles Kulturprisen for Hemne.  

 

Målgruppe:

Museet er først og fremst til for innbyggerne i Hemne. Ved å bygge opp gode tilbud for hemnværingene, vil museet også bli interessant for turister og andre tilreisende. Barn og unge er en viktig målgruppe. Museet vil derfor legge vekt på samarbeid med skoler og barnehager.

Kriterier/vilkår:

Priser:

Informasjon:

Samarbeidspartnere:


Behandling


Veiledning:

Vedlegg:

Søknadsfrist:

Sendes til:

Hemne kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

Behandling:

Saksbehandlingstid:

Klagemulighet:

Merknader:


Krav og rett


Krav til oss:

Krav til søker:

Hvis vi svikter:

 

Kontaktinformasjon:

Reidar Klungervik

Gunn-Hilde Opsal

Skjema:

Relaterte tjenester:

Kulturskole

Lenker:

Kystens arv
Kystmuseet i Sør-Trøndelag
Museumsnett
Norsk folkemuseum
Trøndelag folkemuseum

Lovverk/planer: